Palvelut

Tilintarkastus
Lakisääteinen tilintarkastus
Erityistarkastukset
Osakeyhtiölain edellyttämät tilintarkastajan lausunnot ja todistukset
Julkisten avustusten tarkastukset
- TEKES-tilitykset
- RAY:n avustukset
- Muiden julkisten tukien avustukset

Asiantuntijapalvelut
Sukupolvenvaihdokset
Yritysjärjestelyt
- Yhtiömuodon muutokset
- Omistusjärjestelyt
Verotus
Yhtiöoikeus